سالن ورزشی شهید باهنر

ابتدای شهرک باهنر – بین حر 37 و 39 – جنب کلانتری

خانوادگی
سوله و سالن
ارائه کننده
شهرداری مشهد
نقشه
اطلاعات بیشتر

ذخیره