مدرسه شهید فرازی

آقایان
مدرسه
امکانات
فضای باز, حمام, سرویس بهداشتی, ارزاق در محل
ارائه کننده
آموزش و پرورش
نقشه
اطلاعات بیشتر

متن توضیحات